Privatlivspolitik

Formål

Formålet med Alia's persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler og anvender de personoplysninger du efterlader dig, når du besøger Alia's hjemmeside og løsningen SikkerEmail.dk

Kort om Alia

Denne hjemmeside ejes og drives af Alia ApS, Storegade 66, 4780 Stege, CVR-nr.: 29 63 00 62, Telefon: +45 33 24 45 55. Kontakt os via

 

Alia leverer hjemmesider, intranet og apps til institutioner, organisationer, virksomheder og privatpersoner.

Alia's databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På e-mail:

På telefon: +45 33 24 45 55

Pr. brev: Alia ApS, att. databeskyttelsesrådgiver, Storegade 66, 4780 Stege.

Formålene med og retsgrundlaget for Alia’s behandling af dine personoplysninger

Alia indsamler oplysninger om brugerne på 2 måder:

Alia’s indsamling af personoplysninger sker inden for rammerne af den gældende lovgivning.

 

Alia's hjemmesider hostes hos Itadel i Danmark, specifikt Interxion Danmark, Industriparken 20A, 2750 Ballerup. Alle data opbevares alene på datacenteret i Ballerup i Danmark.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er relevant i forhold til det formål, de blev indsamlet til. Herefter bliver de slettet.

Dine rettigheder

Såfremt Alia’s behandling af dine personoplysninger er omfattet af databeskyttelsesforordningen, har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.