Hosting i Danmark - din garanti for overholdelse af gældende lovgivning

Med hosting i Danmark er du sikker på at overholde den gældende lovgivning for opbevaring af filer og kritiske e-mails.

Hosting servere upload til sikker cloud

Hosting i Danmark - en sikker løsning

De seneste år er fokus rettet mod hosting og opbavaring af data. E-mails kan indeholde mange forskellige kritiske oplysninger og sendes dagligt mellem både private personer og virksomheder, samt offentlige myndigheder.

Men på hvilke servere opbevares alle disse oplysninger og hvorfor har det betydning for dig ?


Grundlæggende siger lovgivningen, at hosting af kritiske filer, som f.eks. e-mails bør placeres i Danmark. Grunden til dette, er at mange servere som indeholder kritiske danske filer står i udlandet. Disse udenlandske servere med dansk indhold, kan være underlagt uigennemskuelig lovgivning og usikre grader af sikkerhed.


Med hosting i Danmark, er du som forbruger sikker på at alle dine filer og e-mails er opbevaret på ét sikkert sted. Dermed kan du stole på at dine oplysninger er opbevaret forsvaligt og overholder den gældende lovgivning.

Tegning af server som angribes af hacker

Fordele ved hosting i Danmark

Ved professionel hosting, på vores danske servere i Ballerup, sikrer vi at dine mails er krypterede og derfor forbliver fortrolige.


Vores procedure med godkendelse via kode til mail og samtidig kode til sms, gør at sikkerheden er meget høj. Hosting i Danmark, er et yderligere lag af sikkerhed i forhold til din data. Hackere ville f.eks. både skulle hacke din mail og derefter stjæle din mobil og den tilhørende kode, for at kunne få adgang. Det vil være yderst usandsynligt.


Med vores professionelle hosting, er jeres hjemmeside og den tilknyttede mailfunktion underlagt dansk lov. Det betyder høj standard. Høj sikkerhed og et standardiseret, sikkerhedsgodkendt produkt.


Vores datacenter i Ballerup er sikkerhedsgodkendt med ISO 27001 certifikat. Det er din garanti for en gennemført, højt specialiseret sikkerhed. Langt sikrere end at have sin mailserver i f.eks. USA eller på andre udenlandske lokationer, hvor man ikke ved hvilke regler serveren er underlagt eller hvem som har adgang til den.

Server kommunikation

Sikring og “krigsreglen”, up-to-date lovgivning

Databeskyttelsesloven §3, stk. 9 skal sikre at data forbliver i Danmark. Det vil sige, at kritisk data og særligt følsomme data for den offentlige forvaltning ikke uden videre bør opbevares i udlandet.


Krigsreglen skal sikre at Danmark altid egenhændigt vil kunne destruere kritiske data, uden at være afhængig af andre lande.

Loven dikterer at større registre som indeholder personoplysninger skal opbevares i Danmark. Siddende ministre skal løbende evaluere og sikre at reglerne fra persondata overholdes og forbedres.


Sikkeremail.dk overholder alle gældende regler på området. Al data er sikret og opbevares på sikre servere i Danmark, som dagligt varetages af kompetent og uddannet personale.

Send sikre e-mails

Send sikre e-mails via sms og e-mail uden brug af hverken NEM-ID eller kompliceret opsætning af mailklienter. SikkerEmail.dk er let at bruge, har hosting i Danmark og overholder alle gældende krav på området.

Det er gratis at sende op til to sikre e-mails pr.måned.

 

Sikker e-mail på 2 minutter

Send en sikker e-mail med det samme

Gå til forsiden